Ferðamannaspá langt frá raunveruleikanum

Það hafa líklega fáir eða engir séð fyrir að ferðamönnum hér á landi myndi fjölga um tugi prósenta á milli ára og sérfræðingar Boston Consulting Group eru í þeim hópi.
Það hafa líklega fáir eða engir séð fyrir að ferðamönnum hér á landi myndi fjölga um tugi prósenta á milli ára og sérfræðingar Boston Consulting Group eru í þeim hópi. Þeir eru hins vegar ennþá sannfærðir um kosti náttúrupassans.
„Við áætlum að erlendum gestum fjölgi úr 670 þúsund árið 2012 upp í u.þ.b. 1,2 milljónir árið 2023 miðað við óbreytta stefnu. Ef Ísland nær hins vegar að laða til sín þann markhóp sem líst er í þessari skýrslu og vinnur samkvæmt ráðleggingum okkar þá teljum við að fjöldinn verði um 1,5 milljónir eftir tíu ár.” Svo segir í skýrslu Boston Consulting Group sem kom út í september 2013 en þessi spá um fjölda ferðamanna hefur reynst fjarri raunveruleikanum. Í fyrra var skekkjan til að mynda 28 prósent og í ár stefnir í að erlendir ferðamenn verði álíka margir og skýrsluhöfundar töldu að þeir yrðu í fyrsta lagi árið 2023 eins og sjá má á línuritinu hér fyrir neðan.

Mikil aukning á flugi

„Það er greinilegt að frá árinu 2012 hafa tölurnar hækkað umtalsvert. Það kemur ekki á óvart þegar litið er til aukningar í flugi, m.a. vegna lækkunar olíuverðs”, segir Alastair Flanagan, framkvæmdastjóri Boston Consulting Group og einn af höfundum skýrslunnar, aðspurður um þessar miklu skekkjur. Í svari sínu til Túrista bendir Flanagen einnig á að framboð og verð á flugi, samsetning flugleiða og efnahagsástand í heiminum hafi áhrif á ferðamannafjöldann. Hann segir jafnframt að hann álíti að tölurnar í skýrslunni hafi verið settar fram sem möguleg staða frekar en spá. Þess ber því að geta að í skýrslunni, sem er á ensku, eru tölurnar yfir fjölda ferðamanna kynntar með orðunum „estimate” og „projection” sem þýðir áætlun eða spá skv. íslenskri orðabók.

Óhóflegur vöxtur getur spilt fyrir

Það voru Isavia, Bláa Lónið, Icelandair Group og Höldur höfðu frumkvæði að vinnu Boston Consulting Group og rituðu þau Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra og Ragnheiður Elín Árnadóttur, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, formála skýrslunnar og fluttu erindi þegar hún var kynnt. Í skýrslunni er m.a. mælt með innleiðingu náttúrupassa og í kjölfarið lagði Ragnheiður Elín, ráðherra ferðamála, fram frumvarp um þess háttar gjaldtöku. Það frumvarp fékk hins vegar ekki brautargengi en Alastair Flanagen er þó enn sannfærður um kosti náttúrupassans. „Að okkar mati verður Ísland að finna jafnvægi á milli magns og virði gestanna. Aðdráttarafl landsins byggist á náttúrufegurðinni og hversu einangraðir ferðamannastaðirnir eru. Óhóflegur vöxtur gæti spilt þessari sérstöðu. Með þetta í huga mæltum við með náttúrupassanum og skoðun okkar hefur ekki breyst.”
SMÁAUGLÝSINGAR FERÐAÞJÓNUSTUNNAR: Húsnæði við Keflavíkurflugvöll til leigu