„Erlendir ferðamenn eru líka skattgreiðendur”

Ráðherra ferðamála þykir leitt að fáir hafi tekið eftir orðum hennar þegar hún kynnti fjárveitingu til uppbyggingar við ferðamannastaði fyrir helgi. Hún

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ráðherra ferðamála. Mynd: Stjórnarráðið og Iceland.is

Ummæli Þórdísar Kolbrúnar Reykfjörð Gylfadóttur, ráðherra ferðamála, um að fjármagn til framkvæmda við ferðamannastaði sé í boði skattgreiðenda féllu í grýttan jarðveg meðal forsvarsfólks íslenskrar ferðaþjónustu. Í þeim hópi telja sumir að ráðherrann hafi með orðavali sínu skaðað atvinnugreinina og skapað henni óvild hjá almenningi líkt og Túristi greindi frá í gær. Er þá vísað til þess að gistináttaskatturinn, sem settur var á til að fjármagna framkvæmdir við ferðamannastaði, standi undir fjárveitingunni. „Ráðherrann fær þarna tækifæri til að segja hvernig þessi uppbygging er fjármögnuð og kýs að skilja það eftir í hugum fólks að þetta sé tekið af skattgreiðslum almennings. Þegar staðreyndin er sú að bara gistináttagjaldið gerir meira en að greiða fyrir þetta,” sagði einn viðmælenda Túrista.

Aðspurð um viðbrögð við þessari gagnrýni, segir ráðherra að í umræddu viðtali, við Stöð 2, hafi hún tekið skýrt fram að ferðaþjónustan skili gífurlegum tekjum í ríkissjóð á ári hverju. „Mér þykir leitt að fáir virðast hafa tekið eftir því og einblína í staðinn á fyrirsögnina. Menn verða einfaldlega að lesa fréttina og hvað ég sagði. Þegar orð mín eru skoðuð í samhengi lýsa þau góðum skilningi á því að ferðaþjónustan skilar ríkissjóði miklum tekjum. Á sama tíma er allt sem ríkið fjármagnar að sjálfsögðu fengið hjá skattgreiðendum, það liggur í augum uppi. Og erlendir ferðamenn eru líka skattgreiðendur. Og íslenskir skattgreiðendur greiða líka gistináttagjald. Allt fer það í sama sjóðinn, ríkissjóð,” segir ráðherra og bætir því við að hún hafi, „af virðingu við skattgreiðendur”, reynt að leggja það í vana sinn að tala um að hlutir séu greiddir af skattgreiðendum en ekki fjármagnaðir af fjárlögum. „Ef ég hefði notað síðara orðalagið hefði líklega enginn gert athugasemd. Mér finnst því hér verið að gera úlfalda úr mýflugu satt best að segja,” segir Þórdís Kolbrún í svari til Túrista.

Á blaðamannafundi ráðherra ferðamála og umhverfisráðherra á fimmtudag var 2,8 milljörðum úthlutað til framkvæmda við ferðamannastaði. Stærsti hlutinn eða 2,1 milljarður er hluti af Landsáætlun umhverfisráðherra til næstu þriggja ára og 720 milljónir komu úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Samkvæmt tilkynningu frá ráðuneyti ferðamála þá liggur fyrir, samkvæmt gildandi fjármálaáætlun, að samtals verði úthlutað úr framkvæmdasjóðunum 1,5 milljarði næstu tvö ár. Í heildina fari því 4,3 milljarðar í þessar framkvæmdir næstu þrjú ár.

Til samanburðar má geta að tekjur ríkisins af gistináttaskattinum verða 1,4 milljarður í ár samkvæmt fjárlögum. Gera má ráð fyrir að um 13% af þeirri upphæð megi rekja til íslenskra gesta miðað við gistináttatölur Hagstofunnar fyrir árið 2016 en uppgjör fyrir síðasta ár liggur ekki fyrir.