Tillögur að skilvirkara eftirliti með erlendri og ólöglegri starfsemi

Samtök ferðaþjónustunnar kynntu í dag tillögur á 9 sviðum um aðgerðir til að takmarka erlenda og ólöglega starfsemi í ferðaþjónustu á Íslandi.

Mynd: Curren Podlesny / Unsplash

Tillögurnar taka á ýmsum sviðum eftirlits níu opinberra stofnana og fjalla meðal annars um mikilvægi þess að komið verði á lögbundum samstarfsvettvangi eftirlitsaðila. Þær byggja á reynslu eftirlitsaðila og félagsmanna samtakanna og miða að því að koma í veg fyrir skakka samkeppnisstöðu á ferðaþjónustumarkaði samkvæmt því sem fram kemjur í frétt á vef samtakana.

„Til mikils er að vinna. Óáreitt brotastarfsemi erlendra fyrirtækja sem fara ekki að lögum og kjarasamningum sem gilda á Íslandi, og stunda í krafti þess stórfelld undirboð í samkeppni við fyrirtæki sem fara að lögum í ferðaþjónustu, veldur því að samkeppnisstaða íslenskra fyrirtækja versnar mikið, atvinnuöryggi launþega minnkar og samfélagið verður af miklum tekjum,“ segir í frétt SAF.

Þar er  jafnframt bent á að íslensk ferðaþjónusta er í daglegri samkeppni á Evrópska efnahagssvæðinu sem gerir fyrirtækjum kleift að stunda viðskipti yfir landamæri hindrunarlítið. „Það er mikilvægt að ítreka að Samtök ferðaþjónustunnar amast ekki við eðlilegri samkeppni sem fram fer samkvæmt íslenskum lögum og alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að. Vandamálið er að fjöldi fyrirtækja nýtir sér það frelsi sem felst í viðskiptum yfir landamæri og of máttlítið og óskilvirkt eftirlit á íslenskum ferðaþjónustu- og vinnumarkaði til að stunda óáreitta brotastarfsemi sem skekkir samkeppnisgrundvöllinn.“

Að mati forsvarsfólks Samtaka ferðaþjónustunnar eru það sameiginlegir hagsmunir atvinnurekenda, launþega og hins opinbera að stöðva skattsvik, félagsleg undirboð og aðra starfsemi í ferðaþjónustu sem ekki fylgir lögum, reglum og kjarasamningum. „Árangur í baráttu við brotastarfsemi í ferðaþjónustu leiðir til jafnara samkeppnisumhverfis og betri afkomu ferðaþjónustufyrirtækja, tryggari atvinnu og betri réttinda starfsfólks í ferðaþjónustu og eykur tekjur ríkisins sem nýtast til uppbyggingar samfélagsins.“