75 þúsund færri farþegar um innanlandsflugvellina

Áfram fækkar þeim sem fljúga innanlands og í ljósi niðurskurðar hjá flugfélögunum gæti þessi þróun haldið áfram næstu misseri.

Frá flugvellinum á Ísafirði. Mynd: Air Iceland Connect

Fyrstu níu mánuði ársins flugu rétt um 540 þúsund farþegar til og frá innanlandsflugvöllum landsins. Samdrátturinn nemur um tólf af hundraði en þess ber að geta að farþegar sem nýta sér alþjóðaflug frá Reykjavíkurflugvelli og Akureyri eru meðtaldir. Um minnstu flugvelli landsins fækkaði farþegum um fimmtung fyrstu níu mánuðina eins og sjá má á töflunni hér fyrir neðan en samdrátturinn á Akureyri var töluvert minni eða 6,6 prósent.

Þróunin í nýliðnum september var álíka og aðra mánuði ársins því þá nam fækkunin um 11 prósentum. Líkt og endurtekið hefur komið fram þá hefur rekstur Air Iceland Connect og flugfélagsins Ernis verið þungur síðustu misseri. Stjórnendur fyrirtækjanna hafa brugðist við með því að fækka ferðum og selja flugvélar.

Í drögum að grænbók um stefnu stjórnvalda í málefnum flugrekstrar, sem kom út í sumar, er bent á að fjöldi farþega í innanlandsflugi hafi gengið í sveiflum á síðustu áratugum. Í skýrslunni er til að mynda áætlað að opnun Landeyjahafnar og auknar álögur á  innanlandsflug hafi dregið úr fjölda farþega um 70 þúsund. „Á tímabilinu 2009 til 2013 þrefölduðust álögur vegna hækkana á lendingargjöldum, kolefnisskatti og flugleiðsögugjaldi,“ segir í drögunum og þar jafnframt bent á að rannsóknir sýni að 10 prósent hækkun fargjalda valdi um 5 til 10 prósent fækkun í fjölda farþega.

Erlendir ferðamenn munu standa undir fimmtungi þess fjölda sem nýtir sér innanlandsflug samkvæmt því sem fram kemur í skýrslunni. Í því samhengi má benda á að fyrstu níu mánuðina árið 2012, þegar ferðamannastraumurinn var þyngjast hratt, þá komu hingað um 537 þúsund erlendir ferðamenn. Á sama tímabili fóru í heildina 629 þúsund farþegar um innanlandsflugvellina. Núna voru þeir rétt um 540 þúsund en aftur á móti hafa komið hingað tæplega 1,6 milljón erlendra ferðamanna í ár.

Nú getur þú tekið þátt í að styrkja og efla útgáfu Túrista